Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald handler om affaldshåndtering on-site.

Vi leverer miljøvenlige, omkostningsbesparende løsninger til behandling af klinisk affald ON-SITE. Vores produkter destruerer klinisk risikoaffald til et steriliseret og uigenkendeligt materiale, der kan behandles som helt almindelig dagrenovation. Vores løsninger kan bruges af sygehuse, hospitaler, læger, jordmødre, klinikker og sundhedsfaciliteter, farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder, og forskningslaboratorier.

Miljøstyrelsen. Nr. 4 1998 – Håndtering af klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald som er behandlet med en dokumenteret inaktivering af patogene mikroorganismer i et sådan omfang at det ikke længere er smitteførende og samtidigt er deformeret så det ikke længere er stikkende/skærende ikke betragtes som farligt affald og kan bortskaffes som dagrenovationslignende affald.

Læs mere om vores løsninger her

KILDE: Vejledning fra Miljøstyrelsen, Håndtering af klinisk risikoaffald

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1998/87-7810-997-3/pdf/87-7810-997-3.pdf LÆS MERE PÅ - SIDE 21